เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/รายไตรมาส
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนธ.ค. 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย. 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อจัด-จัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค. 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 64) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file ผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพัันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
insert_drive_file ผลดารดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 160
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
1 - 20 (ทั้งหมด 58 รายการ) 1 2 3