เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลส่องดาว 199 หมู่2 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 เบอร์โทร 042-786068ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 408
เดือนนี้ 6,104
เดือนที่แล้ว 13,109
ทั้งหมด 66,533

folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/รายไตรมาส
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพัันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ผลดารดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไครมาสที่ 1เดือน ต.ค. 63- ธ.ค. 63 ประจำปีงบปรัมาณ 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน พ.ศ 2563 ประจำปีงบประมาณ พศ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค. 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัด - จัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ. 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ มกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
1 - 20 (ทั้งหมด 48 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร-สภาเทศบาล
account_box ผู้บริหาร
account_box สภาเทศบาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder คู่มือมาตรการลดดุลพินิจ
folder มาตรการลดดุลพินิจ