เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/รายไตรมาส
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 66
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย. 66 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค. 66 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย. 66 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ผลการกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค. 66 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พ.ย. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธ.ค. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ต.ค. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ผลการดำเนิการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 123
1 - 20 (ทั้งหมด 75 รายการ) 1 2 3 4