เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลส่องดาว 199 หมู่2 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 เบอร์โทร 042-786068


ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 61
เมื่อวาน 195
เดือนนี้ 6,333
เดือนที่แล้ว 10,525
ทั้งหมด 35,746

folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/รายไตรมาส
ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 20 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน พ.ศ 2563 ประจำปีงบประมาณ พศ 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 22 |
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 26 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค. 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 26 |
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัด - จัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 42 |
ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 44 |
ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 46 |
ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 53 |
ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 54 |
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ. 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 40 |
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ มกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ พฤศจิกายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตุลาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ กันยายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ สิงหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ กรกฎาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ มิถุนายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
1 - 20 (ทั้งหมด 40 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหาร
(นายยุทธศาสตร์ ราชคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
(นายยุทธศาสตร์ ราชคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
ผู้บริหาร-สภาเทศบาล
account_box ผู้บริหาร
account_box สภาเทศบาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการภายในเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder คู่มือมาตรการลดดุลพินิจ
folder มาตรการลดดุลพินิจ