เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/รายไตรมาส
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค. 2565
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ผลการดำเนิการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนธ.ค. 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย. 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อจัด-จัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค. 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 64) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file ผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพัันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
1 - 20 (ทั้งหมด 64 รายการ) 1 2 3 4