เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลส่องดาว 199 หมู่2 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 เบอร์โทร 042-786068


ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 44
เมื่อวาน 149
เดือนนี้ 6,274
เดือนที่แล้ว 10,545
ทั้งหมด 35,834

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ลานพระอัมราฯ รพ.ส่องดาวได้ออกให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี rapid test มีกลุ่มเป้าหมายคือ แม่ค้า พ่อค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลส่องดาว ผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลส่องดาว... [21 มกราคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 19 มกราคม 2564 งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลส่องดาวปลูกไม้ดอกไม้ประดับปรับปรุงภูมิทัศน์ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 บริเวณสามแยกป้อมตำรวจเทศบาลตำบลส่องดาว [19 มกราคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 19 มกราคม 2564 กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลส่องดาวล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลส่องดาว ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและความคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) [19 มกราคม 2564]
ผู้โพส : admin
เมื่อวันที่ 8 - 9 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลส่องดาวได้ทำการล้างทำความสะอาดโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลส่องดาวตามมาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 [12 มกราคม 2564]
ผู้โพส : admin
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการทำความสะอาดตลาดสดและติดป้าย/ทำทางเข้า-ออกและคัดกรองผู้มาใช้บริการตลาดสด [8 มกราคม 2564]
ผู้โพส : admin
ผลการดำเนินการคัดกรองโควิด-19 วันที่ 7 มกราคม 2564 ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลส่องดาว มีผู้มาใช้บริการที่ตลาดสดตั้งแต่เวลา 13.00-18.00 น. จำนวน 1,062 ราย ใช้เจลแอลกอฮอล์ 3 ขวด ตรวจวัดอุณหภูมิปกติทั้งหมด พบผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัย จำนวน 4 ราย เป็นเด็กเล็ก 3 ราย ผู้ใหญ่ 1 คน จึงไม่อนุญาตให้เข้าตลาดสด [8 มกราคม 2564]
ผู้โพส : admin
เทศบาลตำบลส่องดาวได้ตั้งจุดบริการประชาชน 7 วันอันตราย จุดสามแยกป้อมตำรวจ และสามแยกบ้านโพรสวาง ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2564 [5 มกราคม 2564]
ผู้โพส : admin
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลส่องดาวจัดทำโครงการ Big Cleaning Day โดยสมาชิกสภาเทศบาลร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลส่องดาวได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลส่องดาวและล้างถนนในเขตเทศบาลตำบลส่องดาว [21 ธันวาคม 2563]
ผู้โพส : admin
เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 63 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลส่องดาว ออกพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดหญ้าและใสปุ๋ยสวนสาธารณะบ้านหนองแซงและตามถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลส่องดาว [4 พฤศจิกายน 2563]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 3 และ 4 พฤศจิกายน 2563 กองช่างเทศบาลตำบลส่องดาวออกติดตั้งราวกันตกตามจุดเสี่ยงภายในเขตเทศบาลตำบลส่องดาว [4 พฤศจิกายน 2563]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
1 - 10 (ทั้งหมด 56 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหาร
(นายยุทธศาสตร์ ราชคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
(นายยุทธศาสตร์ ราชคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
ผู้บริหาร-สภาเทศบาล
account_box ผู้บริหาร
account_box สภาเทศบาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการภายในเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder คู่มือมาตรการลดดุลพินิจ
folder มาตรการลดดุลพินิจ