เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 16 พ.ศ. 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลส่องดาวได้ออกบริการจับงูเข้าบ้านนางนุช บ้านส่องดาว ตำบลส่องดาว จังหวัดสกลนคร [22 พฤษภาคม 2566]
วันที่ 7 เมษายน 2566 นางสาวอรมรัตน์ ซิมค๊อก ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลส่องดาวจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนชุมชนส่องดาว... [10 เมษายน 2566]
วันที่ 14 มีนาคม 2566 ทีมงานปภ.เทศบาลตำบลส่องดาว เข้ากราบพระครูสังวรธรรมวงศ์ เจ้าคณะอำเภอส่องดาว (เจ้าอาวาสวัดบูรพาภิรมย์) ที่ท่านเมตตาสนับสนุนชุดปฏิบัติงาน จำนวน ๑๐ ชุด งบประมาณ 12,000 บาท [14 มีนาคม 2566]
วันที่ 14 มันาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลส่องดาวไปให้ความรู้กับเด็กนักเรียนโรเรียนเทศบาล และศูนนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแซงเทศบาลตำบลส่องดาว ภายใต้โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา [14 มีนาคม 2566]
ประมวลภาพขนวบแห่งานประเพณีบุญเดือน 3 อำเภส่องดาว จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566 (EP1) [1 มีนาคม 2566]
วันที่ 14 ธันวาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลส่องดาว ออกเตรียมสถานที่ตั้งจุดบริการประชาชน7วันอันตราย ช่วงเทศการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 [14 ธันวาคม 2565]
วันที่ 5 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ เทศบาลตำบบลส่องดาวทุกท่าน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร... [6 ธันวาคม 2565]
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลส่อง ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอส่องดาว และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ... [2 ธันวาคม 2565]
ระหว่างวันที่ 27-30 กันายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลส่องดาว ร่วมกับอาสาสมัครปศุสัตว์และ ผู้ไได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565 [2 ธันวาคม 2565]
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายมน จำปาจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว เข้าร่วมพิธีพระราชทานน้ำสรง ผ้าไตร เครื่องสักการะ และไทยธรรมพระราชทาน ถวายแด่พระราชวชิรโสภณ (หลวงปู่หลอ นาถกโร) เจ้าอาวาสวัดถ้ำพวง ณ... [28 พฤศจิกายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 - 10 (ทั้งหมด 204 รายการ)