เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลส่องดาว 199 หมู่2 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 เบอร์โทร 042-786068ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 371
เดือนนี้ 6,067
เดือนที่แล้ว 13,072
ทั้งหมด 66,496

camera_alt ภาพกิจกรรม
นายสมชาย ศรีวงษา รองนายกเทศมนตรี (คนที่ 1) นายศักดิ์ศิลป์ พ่อคุณตรง รองนายกเทศมนตรี (คนที่ 2) ควบคุมการปฏิบัติงานของงานป้องกันฯ ในการพัฒนาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลส่องดาว [10 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
วันที่10 มิถุนายน 2564 งานป้องกันฯ และกองช่างเทศบาลตำบลส่องดาว ได้รับมอบหมายจากนายธงชัย ไชยรบ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลส่องดาว ออกบริการตัดกิ่งไม้ไผ่ที่หักล้มทับถนนข้างโรงเรียนส่องดาววิทยาคม [10 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
นายธงชัย ไชยรบ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลส่องดาว เรียกการประชุมข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการ เทศบาลตำบลส่องดาว เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการทำงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับใช้และบริการประชาชน ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ... [9 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายสมชาย ศรีวงษา รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว (คนที่ 1 ) นายศักดิ์ศิลป์ พ่อคุณตรง รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว (คนที่ 2) ร่วมกังกองช่างและงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลส่องดาว ร่วมการทำความสะอาดอาคารสถานที่ทำงาน... [9 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์โรคลัมปี สกิน และมอบเวชชภัณฑ์นำ้ยาฉีดพ่นเพื่อกำจัดแมลงพาหะนำโรคลัมปี สสกิน วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร [9 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
คนดีศรีส่องดาว บุคคลตัวอย่าง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายวรสรณ์ ป้อมไชยา นายอำเภอส่องดาว นายธงชัย ไชยรบ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว นายยุทธศาสตร์ ราชคำ ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (โควิด 19) ณ อาคารทันตกรรม โรงพยาบาลส่องดาว [9 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เตรียมน้ำยาสำหรับฉีดพ่นโคกระบือและบริเวณคอกสัตว์ในการป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกิน ซึ่งจะแจกจ่ายให้เกษตรกรในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลส่องดาว [8 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกตรวจประเมินสถานประกอบการและสถานที่ต่าง ๆ จำนวน 32 setting ตามเป้าหมายของการตรวจประเมิน Thai Stop COVID Plus ของกรมอนามัย จำนวน 44 แห่ง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี โดยมีสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 38 แห่ง... [8 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 งานป้องกันฯ ออกล้างตลาดสดเทศบาลตำบลส่องดาวตามแผนการปฏิบัติงานประจำวัน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา [8 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายธงชัย ไชยรบ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว มอบหมายให้กองช่างและงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลส่องดาวออกตัดต้นไม้ที่ล้มทับศาลาวัดป่าโนนสะอาด หมู่ 9 บ้านโนนสะอาด ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร [8 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
1 - 10 (ทั้งหมด 101 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร-สภาเทศบาล
account_box ผู้บริหาร
account_box สภาเทศบาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder คู่มือมาตรการลดดุลพินิจ
folder มาตรการลดดุลพินิจ