เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลส่องดาว 199 หมู่2 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 เบอร์โทร 042-786068ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 39
เดือนนี้ 5,936
เดือนที่แล้ว 8,666
ทั้งหมด 53,078

camera_alt ภาพกิจกรรม
งานป้องกันฯ ร่วมกับกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลส่องดาวทำความสะอาดล้างตลาดสดเทศบาลตำบลส่องดาวภายใต้การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 [8 เมษายน 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลส่องดาวเตรียมความพร้อมติดป้ายลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ประจำปี 2564 ( ช่วง 7 วันอันตราย) ตามคำขวัญที่ว่า "สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด" [5 เมษายน 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 มีนาคม 2565 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลส่องดาวได้เข้าร่วมกิจกรรมการเดินสวนสนาม ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสกลนคร เนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2564 [2 เมษายน 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
วันที่ 30 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแซงรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง ประจำปีการศึกษา 2564 [30 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการส่งมอบหีบ - รับหีบเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลส่องดาว วันที่ 28 มีนาคม 2564 [29 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
ในช่วงเดือนมีนาคม - เดือนเมษายน ของทุกปีได้ก้าวเข้าสู่หน้าแล้งอย่างเป็นทางการเทศบาลตำบลส่องดาวจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้น้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลส่่องดาว ให้ใช้น้ำประปาอย่างประหยัดเนื่องจากปริมาณน้ำดิบในอ่างหนองกุง หมู่ 3 ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ... [22 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ประธานผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร ได้ออกมาตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ และให้คำแนะนำข้อกฏหมายในการตอบข้อซักถามก่อนวันอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลส่องดาว [22 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายยุทธศสาตร์ ราชคำ ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาวร่วมกับทีมงานเทศบาลตำบลส่องดาว ได้ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนโดยการมอบวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้าน [9 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ได้เกิดพายุฤดูร้อนในเขตเทศบาลตำบลส่องดาวจึงส่งผลทำให้บ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลส่องดาวได้รับความเดือดร้อนเสียหาย โดยมีนายยุทธศาสตร์ ราชคำ ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว... [8 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 กองสวัสดิการและสังคมเทศบาลตำบลส่องดาว ได้จัดทำโครงการอบรมแกนนำเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลส่องดาว ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลส่องดาว โดยสภาเด็กและเยาวชนอำเภอส่องดาว ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร [23 กุมภาพันธ์ 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 73 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
(นายยุทธศาสตร์ ราชคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
(นายยุทธศาสตร์ ราชคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
ผู้บริหาร-สภาเทศบาล
account_box ผู้บริหาร
account_box สภาเทศบาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการภายในเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder คู่มือมาตรการลดดุลพินิจ
folder มาตรการลดดุลพินิจ