เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแซง [10 ตุลาคม 2566]
พิธีมอบทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 [6 ตุลาคม 2566]
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลส่องดาว ครั้งที่ 4/2566 [15 กันยายน 2566]
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายธงชัย ไชยรบ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว มอบหมายให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กองการศึกษา งานป้องกันฯ กองช่าง เทศบาลตำบลส่องดาว ร่วมจัดเตรียมสถานทีี่เนื่องในงานธรรมสัญจร อำเภอส่องดาว ในวันที่ 26... [28 สิงหาคม 2566]
วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายธงชัย ไชยรบ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว มอบหมายให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กองการศึกษา งานป้องกันฯ กองช่าง เทศบาลตำบลส่องดาว พนักงานเทศบาลตำบลส่องดาวทุกท่านร่วมงานจิตอาสา... [28 สิงหาคม 2566]
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลส่องดาว เปิดรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลส่องดาว เลขเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง วันแรก (EP1) [28 สิงหาคม 2566]
งานธรรมสัญจร คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566 ปีที่ 17 ครั้งที่ 4 [26 สิงหาคม 2566]
กิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” [22 สิงหาคม 2566]
เทศบาลตำบลส่องดาว จัดอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารตามโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารสถานประกอบการร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 ณ... [21 สิงหาคม 2566]
พิธีมอบทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 [18 สิงหาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 - 10 (ทั้งหมด 258 รายการ)