เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 1(เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2565)
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบะผิวดินขนาดใหม่มาก บ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรดดยการ Overlay) ด้วยแอสฟังท์ติกคอนกรีตถนนสีลารัตน์ รหัสทางหลวงห้องถิ่น สน.ถ. 34-023 หมู่ที่ 7 บ้านโพนสวาง ตำบลปทุมวาปี เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดกำหนดร่างขอบเขตของงาน(Termsof ReferencE TOR)
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศเรื่องรายละเอียดราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนมกราคม- เดือนกันยายน 2565)
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย.- มิ.ย. 65 ไตรสามที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ม.ค. - มี.ค. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ประกาศขอบเขตงานและรูปแบบงานก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมราคาและหมดความจำเป็น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 126
photo ประกาศเทศบาลตำบลส่องดาว เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3ชั้น 112 ห้องเรียน (ตอดเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลส่องดาว เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฏาคม -กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 186
1 - 20 (ทั้งหมด 59 รายการ) 1 2 3