เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลส่องดาว 199 หมู่2 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 เบอร์โทร 042-786068ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 453
เดือนนี้ 6,149
เดือนที่แล้ว 13,154
ทั้งหมด 66,578

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงกรองน้ำประปาเทศบาลตำบลส่่องดาว poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลส่องดาวเรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลบำรุงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 226 |
insert_drive_file ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก 1 ตัน 2400 cc poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางรถบรรทุก 1 ตัน 2400 cc poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193 |
insert_drive_file ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุก 1 ตัน 2400 CC poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ถ.สาพิทักษ์ บ้านหนองแซง หมู่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ.เทศบาลบำรุง1 บ.หนองแซง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file โครงการถนนดินลำลองสู่พื้นที่การเกษตร บ.โพนสวาง ม.7 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ.โพนสวาง หมู่ 7(ถ.สีลารัตน์) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคารถบรรทุก 1 ตัน 2400 cc poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล 1 ตัน 2400 ซีซี (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก 1 ตัน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.3 สาย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนกาจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุก 1 ตัน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก 3 สาย (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านส่องดาว หมู่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านโพนสวาง หมู่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านหนองแซง หมู่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโพนสวาง หมู่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร-สภาเทศบาล
account_box ผู้บริหาร
account_box สภาเทศบาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder คู่มือมาตรการลดดุลพินิจ
folder มาตรการลดดุลพินิจ