เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลส่องดาว 199 หมู่2 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 เบอร์โทร 042-786068ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 124
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 10 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศ ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย พ.ศ. 2565    ชื่อไฟล์: FdWp4rzWed62202.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 17 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศประชาสัมพันธ์ยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565    ชื่อไฟล์: kI50y7DMon81747.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 33 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดฯ    ชื่อไฟล์: FdwmPLcFri75315.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ที่อยู่ไปรษรีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลส่องดาว poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 46 |
ชื่อเรื่อง: ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ที่อยู่ไปรษรีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลส่องดาว    ชื่อไฟล์: 0535h3EThu72028.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 52 |
ชื่อเรื่อง: รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564    ชื่อไฟล์: mfEUR4vMon81905.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
1 - 5 (ทั้งหมด 52 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายธงชัย ไชยรบ
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 091-7962731
นายธงชัย ไชยรบ
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 091-7962731
นายสมชาย ศรีวงษา
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 090-5958100
นายสมชาย ศรีวงษา
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 090-5958100
นายศักดิ์ศิลป์ พ่อคุณตรง
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 081-3696517
นายศักดิ์ศิลป์ พ่อคุณตรง
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 081-3696517
นายบุญมา ฝ่ายขันธ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 085-2743345
นายบุญมา ฝ่ายขันธ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 085-2743345
นายชวดล อุวะไร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 089-6077177
นายชวดล อุวะไร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 089-6077177
ปลัดเทศบาล
นายยุทธศาสตร์ ราชคำ
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
นายยุทธศาสตร์ ราชคำ
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
ผู้บริหาร-สภาเทศบาล
account_box ผู้บริหาร
account_box สภาเทศบาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder คู่มือมาตรการลดดุลพินิจ
folder มาตรการลดดุลพินิจ