เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลส่องดาว 199 หมู่2 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 เบอร์โทร 042-786068ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 113
เดือนนี้ 6,010
เดือนที่แล้ว 8,740
ทั้งหมด 53,152

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงห้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงห้องถิ่นในเขตควมรับผิชอบของเทศบาลตำบลส่องดาว poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 11 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงห้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงห้องถิ่นในเขตควมรับผิชอบของเทศบาลตำบลส่องดาว    ชื่อไฟล์: rq2eNC5Fri72126.docx
insert_drive_file การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลตำบลส่องดาว
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 7 |
ชื่อเรื่อง: การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลตำบลส่องดาว    ชื่อไฟล์: 1WCKFicFri61331.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
photo ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
ชื่อเรื่อง: ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
ชื่อไฟล์: ATFAqT2Wed23225.jpg
insert_drive_file คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
ชื่อเรื่อง: คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล    ชื่อไฟล์: 6eqAhgnFri93627.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลส่องดาว เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลส่องดาว เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว    ชื่อไฟล์: SFagPCsFri43424.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
1 - 5 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
(นายยุทธศาสตร์ ราชคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
(นายยุทธศาสตร์ ราชคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
ผู้บริหาร-สภาเทศบาล
account_box ผู้บริหาร
account_box สภาเทศบาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการภายในเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder คู่มือมาตรการลดดุลพินิจ
folder มาตรการลดดุลพินิจ