messager
 
เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลส่องดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 42
find_in_page รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 56
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 106
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 247
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 351
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 371
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1