เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้น มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file งบแสดงบานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 159
insert_drive_file สำเนางบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 249
insert_drive_file รายงานของผู้สอบบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 202
insert_drive_file สำเนางบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 386
insert_drive_file สำเนางบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 337
insert_drive_file สำเนางบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 355
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1