เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้น มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file งบแสดงบานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file สำเนางบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 221
insert_drive_file รายงานของผู้สอบบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file สำเนางบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 339
insert_drive_file สำเนางบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
insert_drive_file สำเนางบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 321
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1