เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
play_arrow ศพด-บ้านหนองแซง
นางสาวอมรรัตน์ ซิมค็อก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0980960105
นางสาวยุพยงค์ ไชยรบ
ครูชำนาญการ
นางสาวไทยเทวี แก้วทอง
ครู
นางสาวละเอียด สรศิลป์
ครู
นางมลฤดี ไชยรบ
ครู
ว่าง
ครู
นางสาวมยุรา กติการ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางดารารัตน์ พรรณขาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก