เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายสมศรีิ ชื่นใจ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตีตำบลส่องดาว เป็นประธานในพิธีโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ประจำปี 2565 โดยมีนายมน จำปาจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลส่องดาวทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลส่องดาว
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์