เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลส่องดาว 199 หมู่2 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 เบอร์โทร 042-786068ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 97
เดือนนี้ 5,994
เดือนที่แล้ว 8,724
ทั้งหมด 53,136

ในช่วงเดือนมีนาคม - เดือนเมษายน ของทุกปีได้ก้าวเข้าสู่หน้าแล้งอย่างเป็นทางการเทศบาลตำบลส่องดาวจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้น้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลส่่องดาว ให้ใช้น้ำประปาอย่างประหยัดเนื่องจากปริมาณน้ำดิบในอ่างหนองกุง หมู่ 3 ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร แห้งลงมากและเทศบาลตำบลส่องดาวกำลังดำเนินการปรับปรุงโรงกรองน้ำประปาเทศบาลตำบลส่องดาวจึงส่งผลให้กำลังการผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอต่อการใช้งานของประชาชน
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
(นายยุทธศาสตร์ ราชคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
(นายยุทธศาสตร์ ราชคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
ผู้บริหาร-สภาเทศบาล
account_box ผู้บริหาร
account_box สภาเทศบาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการภายในเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder คู่มือมาตรการลดดุลพินิจ
folder มาตรการลดดุลพินิจ