เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
12 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลส่องดาว ผู้อำนวยการ กองช่าง ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่กองช่องเทศบาลตำบลส่องดาว จัดสถานที่เตรียมงานกิจกรรม#เที่ยวมัดรวมครบจบที่เดียว
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์