เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
วันที่ 22 มันาคม 2565 นายธงชัย ไชยรบ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว (ประธานในพิธี) คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลส่องดาว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลส่องดาว และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลส่องดาวทุกท่าน ร่วมงานโครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลส่องดาว และในวันนั้นนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว ประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ อปพร. ดีเด่น จำนวน 2 ท่าน หลังจากนั้น สมาชิก อปพร. ทุกนายก็ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณรอบสสำนักงานเทศบาลตำบลส่องดาว
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์